Centrum Szkoleniowo-Doradzcze P&M Management Group Warszawa

 

PRZERWA WAKACYJNA

Informujemy, że w okresie przerwy wakacyjnej tj.

od 13 lipca 2015 r. do 3 sierpnia 2015 r.

placówka szkoleniowa będzie nieczynna

jednocześnie platforma edukacyjna będzie funkcjonować bez przerw i zakłóceń.

Prace z modułów oddane w okresie przerwy oceniane będą od 3 sierpnia 2015 r.

Dostęp uczestników kursu z powodu  przerwy wakacyjnej zostanie przedłużony o 14 dni.

Zgłoszenia na kursy  oraz kupony  przesłane w trakcie przerwy wakacyjnej realizowane będą w ciągu 24 godzin od momentu ich otrzymania.

 

                                                     Centrum Szkoleniowo-Doradcze P&M Management Group

Misją naszego działania jest jak najskuteczniej przekazać naszą wiedzę i umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem i oraz zaangażowaniem naszych ekspertów.

Program naszych szkoleń opiera się na wykładach i ćwiczeniach praktycznych, które przekładają się na efekty a dzięki nabytej wiedzy i warsztatom nasi kursanci stają się cennymi specjalistami w danej dziedzinie.   

W ramach doradztwa specjalizujemy się w przygotowywaniu rozwiązań dla firm, oferując niezbędna pomoc w zakresie HR, BHP, HACCP, GHP/GMP, zarządzania placówką handlową, marketingu, jakości usług i wiele innych porad związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.   

 

 

W ramach kursów i szkoleń podnosimy lub doskonalimy kompetencje kadry zarządzającej  jak również pracowników:

> biznesowe  - zwiększające wydajność i efektywność na stanowisku pracy, przedsiębiorczość,                                                   innowacyjność, elastyczność i pracę zespołową            
> firmowe       - służące rozwojowi firmy, pozwalające na realizację celów i wartości firmowych
> osobiste      - skoncentrowane na doskonaleniu własnym, samodyscyplinie i orientacji na cel
> społeczne   - pozwalające na doskonalenie współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
> poznawcze  - rozwijające myślenie i uczenie się

 

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące formy realizacji programów rozwojowych:

> Szkolenia / kursy otwarte - realizowane cyklicznie dla pojedynczych osób / pracowników  firmy
> Szkolenia / kursy zamknięte - które dostosujemy do Państwa firmy i potrzeb.
> Szkolenia on-line - cały kurs w formie elektronicznej, dzięki czemu mogą Państwo wziąć w nim udział w   dowolnym, wygodnym dla siebie momencie, oszczędzając przy tym na kosztach w porównaniu z kursem stacjonarnym.

 

Doradztwo - dostarczamy wiedzę, umiejętności oraz narzędzia do efektywnego zarządzania zasobami  i procesami w firmie.

 

Nasze doświadczenie, kreatywność i rzetelność sprawiają, że zaspokojone zostają potrzeby kadry zarządzającej jak i pracowników biorących udział w szkoleniach.

 

                                                           Skorzystaj z naszej wiedzy!

 

Gwarantujemy Państwu:

- osiągnięcie postawionego nam celu szkolenia

- wzrost kompetencji Państwa pracowników w wyznaczonym obszarze,

- zadowolenie i satysfakcję Państwa pracowników z udziału w szkoleniu,

- zaświadczenia ukończenia szkolenia