Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group

Misją naszego działania jest jak najskuteczniej przekazać naszą wiedzę i umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem i oraz zaangażowaniem naszych ekspertów.

Program naszych szkoleń opiera się na wykładach i ćwiczeniach praktycznych, które przekładają się na efekty a dzięki nabytej wiedzy i warsztatom nasi kursanci stają się cennymi specjalistami w danej dziedzinie.   

W ramach doradztwa specjalizujemy się w przygotowywaniu rozwiązań dla firm, oferując niezbędna pomoc w zakresie HR, BHP, HACCP, GHP/GMP, zarządzania placówką handlową, marketingu, jakości usług i wiele innych porad związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.   

 W ramach kursów i szkoleń podnosimy lub doskonalimy kompetencje kadry zarządzającej  jak również pracowników:

 biznesowe  - zwiększające wydajność i efektywność na stanowisku pracy, przedsiębiorczość,                                                   innowacyjność, elastyczność i pracę zespołową            
 firmowe       - służące rozwojowi firmy, pozwalające na realizację celów i wartości firmowych
 osobiste      - skoncentrowane na doskonaleniu własnym, samodyscyplinie i orientacji na cel
 społeczne   - pozwalające na doskonalenie współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 poznawcze  - rozwijające myślenie i uczenie się

 

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące formy realizacji programów rozwojowych:

 szkolenia / kursy otwarte - realizowane cyklicznie dla pojedynczych osób / pracowników  firmy
 szkolenia / kursy zamknięte - które dostosujemy do Państwa firmy i potrzeb.
 szkolenia on-line - cały kurs w formie elektronicznej, dzięki czemu mogą Państwo wziąć w nim udział w   dowolnym, wygodnym dla siebie momencie, oszczędzając przy tym na kosztach w porównaniu z kursem stacjonarnym.

 

Doradztwo - dostarczamy wiedzę, umiejętności oraz narzędzia do efektywnego zarządzania zasobami  i procesami w firmie.

 

Nasze doświadczenie, kreatywność i rzetelność sprawiają, że zaspokojone zostają potrzeby kadry zarządzającej jak i pracowników biorących udział w szkoleniach.

 

 

                                                           Skorzystaj z naszej wiedzy!

 

Gwarantujemy Państwu:

- osiągnięcie postawionego nam celu szkolenia

- wzrost kompetencji Państwa pracowników w wyznaczonym obszarze,

- zadowolenie i satysfakcję Państwa pracowników z udziału w szkoleniu,

- zaświadczenia ukończenia szkolenia    


Centrum Szkoleniowo-Doradzcze P&M Management Group Warszawa